PIC16F1508 – GPIO İşlemleri

Mikrodenetleyiciler, içerisine program yazarak hayatımızı kolaylaştırmaya yarayan mini bilgisayarlardır. Bu eğitimde PIC16F1508 mikrodenetleyicisi kullanılarak MPLAB ortamında XC8 dili ile Genel Amaçlı Giriş-Çıkış İşlemlerinin uygulamaları yapılacak.